- Vossestrand, 13. Juni 2020 -

- Skreio stølar med Skreiavatnet bak, 13. Juni 2020 -