- Skjerve (Granvin), 12. Juni 2020 -

- Utsyn frå Kollskår mot Spilde, 12. Juni 2020, 14:39 -