- Palmafossen, 10. Juni 2020 -

- Gjerdåker, 10. Juni 2020, 15:38, +20C -