- Bordalen (Voss), 7. Juni 2020 -

- Tesdal med Roksbotnen bak sett frå Litrane, 7. Juni 2020, 15:40 -