- Bordalen (Voss), 7. Juni 2020 -

- Kvitno med Tesdal og Roksbotnen bak, 7. Juni 2020, 15:06 -