- Voss, 1. Juni 2020 -

- Bulken sett nedanfor Øyane, 1. Juni 2020, 12:16, +19C -