- Granvin, 21. Mai 2020 -

- Granvins småbåthamn, 21. Mai 2020, 13:08 -