- Granvin, 21. Mai 2020 -

- Granvin (Folkedalstunnelen og Ytrabøneset), 21. Mai 2020, 12:11 -