- Voss, 12. Mai 2020 -

- Sauer på beite ved Mølster, 12. Mai 2020, 15:15, +7C -