- Voss, 24. Mars 2020 -
- Byggjeaktivitet på Vetleflaten, 24. Mars 2020, 15:17, +10C -