- Skulestadmo, 4. Mars 2020 -
- Tråstølen mot Borstrondi og Kvitheim, 4. Mars 2020, 12:54 -