- Voss, 13. Februar 2020 -
- Gamle Hangursrestauranten frå Voss Gondol, 13. Februar 2020, 12:52 -