- Voss, 13. Februar 2020 -
- Hangurstoppen med Voss Gondol, 13. Februar 2020, 12:44 -