- Urdland - Kløve, 11. Februar 2020 -
- Mot Meringen frå Raundalsvegen, 11. Februar 2020, 10:02 -