- Voss, 6. Februar 2020 -
- Lønahorgi sett frå Bordalen, 6. Februar 2020, 14:40, +6C -