- Voss, 4. Februar 2020 -
- Voss sett frå Voss Gondol, 4. Februar 2020, 14:45, Nede -2C -