- Skulestadmo, 3. Februar 2020 -
- Skulestadmo frå Hangurstoppen, 3. Februar 2020, 13:27, 0C -