- Voss, 12. Januar 2020 -
- Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten), 12. Januar 2020, 13:46, Nede +5C -