- Voss, 11. Januar 2020 -
- Vossabadet sett frå Bordalen, 11. Januar 2020, 15:02, +3C -