- Reimegrend, 6. Januar 2020 -
- Reimegrend Stasjon, 6. Januar 2020, 16:55, +3C -