- Skulestadmo, 1. Januar 2020 -
- Borstrondi og Lønavatnet frå Hangurstoppen, 1. Januar 2020, 12:14, Nede +3C -