- Voss, 2. Desember 2019 -

- Vangsgata, 2. Desember 2019, 13:47, -1C -