- Voss, 2. Desember 2019 -

- Voss Gondol med mast 2 og 3, 2. Desember 2019, 13:35, -1C -