- Palmafossen, 8. November 2019 -

- På besøk i julebutikken til Hageland, 8. November 2019 -