- Voss, 5. November 2019 -

- LTR-17 på tørnskiva, klar for tur mot Høgfjellet, 5. November 2019, 07:12, -6C -