- Voss, 3. November 2019 -

- Prestegardsalleen med siste resten av haustfargar på trea, 3. November 2019, 13:51, +5C -