- Voss, 3. November 2019 -

- Bulken og Dyrvedalen sett ovanfor Roset, 3. November 2019, 12:47, +5C -