- Voss, 3. November 2019 -

- Voss sett ovanfor Roset, 3. November 2019, 12:43, +5C -