- Palmafossen, 1. November 2019 -

- Palmafossen frå Sonvesåsen, 1. November 2019, 13:00, +5C -