- Skulestadmo, 8. Oktober 2019 -

- Dugstad med nyasfaltert veg, 8. Oktober 2019, 15:35, +6C -