- Voss, 7. Oktober 2019 -

- Kyr på beite ved Gjelle med Voss bak, 7. Oktober 2019, 16:10, +5C -