- Voss, 4. Oktober 2019 -

- Bordalen sett ovanfor Roset, 4. Oktober 2019, 15:17, +8C -