- Voss, 3. Oktober 2019 -

- Vele og Gjelland, 3. Oktober 2019, 15:31, +8C -