- Voss, 3. Oktober 2019 -

- Herresleitet (Bordalen) sett ovanfor Roset, 3. Oktober 2019, 15:29, +8C -