- Voss, 2. Oktober 2019 -

- Voss Stasjon, 2. Oktober 2019, 16:34, +13C -