- Bergen, 1. Oktober 2019 -

- Bergen Jernbanestasjon, 1. Oktober 2019, 15:08, +6C -