s-- Bulken, 11. September 2019 -
:

- Vangsvatnet mot Lilandsosen og Lilandsbrui, 11. September 2019, 15:21, +13C -