s-- Voss, 10. September 2019 -
:

- Blomsterflue (Episyrphus balteatus) utpå seinsommaren, 10. September 2019, 16:31, +17C -