s-- Skulestadmo, 9. September 2019 -
:

- Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim), 9. September 2019, 16:41, +13C -