s-- Voss, 9. September 2019 -
:

- Bordalen sett ovanfor Roset, 9. September 2019, 15:16, +12C -