s-- Palmafossen, 7. September 2019 -
:

- Palmafossen frå Sonvesåsen, 7. September 2019, 16:26, +16C -