s-- Voss, 6. September 2019 -
:

- I seinaste laget, klarar den seg før hausten slår til......, 6. September 2019, 17:36, +12C -