s-- Voss, 5. September 2019 -
:

- Voss sett ovanfor Roset, 5. September 2019, 15:25, +14C -