s-- Voss, 4. September 2019 -
:

- Vangjolo ved demningen til Vangjolo kraftverk, 4. September 2019, 15:20 -