s-- Skulestadmo, 2. September 2019 -
:

- Flott regnboge over Skulestadmo, 2. September 2019, 17:50, +13C -