- Gossland - Voss, 12. August 2019 -

- Utsyn mot Vangsvatnet og Voss frå skogsveg ovanfor Gossland, 12. August 2019, 15:07, +18C - 6