- Voss, 11. August 2019 -

- Nattstemning over Vossebygda sett frå Roset, 11. August 2019, 04:33, +15C - 6