- Rong - Karaldenuten - Grubbafjellet - Grungane - Rong, 9. August 2019 -

- Utsyn frå parti på Karaldenuten mot Grungadammen, Grim (Herdabreida), Grungane og Grubbafjellet, 9. August 2019 -