- Rong, 9. August 2019 -

- Øvre og Nedre Rong, 9. August 2019, 11:34 -