- Voss, 6. August 2019 -

- Voss Gondol på Hangurstoppen, 6. August 2019, 11:31, +13C -